Συγχώνευση της Emporiki Bank – Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd
 

Σας ενημερώνουμε ότι, από την 30η Μαρτίου 2015, ως αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank – Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd, όλοι οι πελάτες της πρώην Emporiki Bank – Cyprus Ltd, θα πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και θα εξυπηρετούνται στα σημεία εξυπηρετήσεως της Alpha Bank Cyprus Ltd, σε όλη την Κύπρο. Αντίστοιχα, οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πρώην Emporiki Bank – Cyprus Ltd θα εξυπηρετούνται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking της Alpha Bank Cyprus Ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd, www.alphabank.com.cy.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία Alpha Express Banking, πατήστε εδώ (από 29/03/2015).

 

 

Merger of Emporiki Bank – Cyprus Ltd with Alpha Bank Cyprus Ltd
 

We wish to inform you that, from March 30th 2015, as a result of the merger of Emporiki Bank – Cyprus Ltd with Alpha Bank Cyprus Ltd, all clients of the former Emporiki Bank – Cyprus Ltd, will conduct their transactions and will be fully serviced by the Branch and ATM network of Alpha Bank Cyprus Ltd in Cyprus. Respectively, customers of the electronic banking services of the former Emporiki Bank – Cyprus Ltd will be fully serviced through the Alpha Express Banking electronic service of Alpha Bank Cyprus Ltd.

For more information you may visit the website of Alpha Bank Cyprus Ltd at www.alphabank.com.cy.

In order to connect to the Alpha Express Banking service, click here (from 29/03/2015).